Sådan starter du din rejse mod at blive mere klimavenlig

Sådan starter du din rejse mod at blive mere klimavenlig

Der er blevet mere og mere fokus på klimaet, da der ses stigende forandringer i miljøet, som påvirker naturen, dyrelivet og det liv, som vi mennesker lever. Det kan være, du er begyndt at interessere dig i klimaforandringerne og undrer dig over, hvordan du kan hjælpe med at forbedre eller bevare det klima, som vi

Der er blevet mere og mere fokus på klimaet, da der ses stigende forandringer i miljøet, som påvirker naturen, dyrelivet og det liv, som vi mennesker lever. Det kan være, du er begyndt at interessere dig i klimaforandringerne og undrer dig over, hvordan du kan hjælpe med at forbedre eller bevare det klima, som vi har lige nu.

Klimaskove hjælper på flere områder

Træerne som udgør skoven er med til at producere den ilt, som vi indånder, samt absorbere den CO2, som bl.a. vi udånder, og som kommer af udledning af fossile brændstoffer. Da mere og mere at regnskoven bliver fældet, taget vi noget af en kilde, som hjælper til vores overlevelse på jorden. Ved at bidrage til skov, plante skov, skovrejsning med mere, kan du hjælpe til at bevare og forbedre klimaet. Du kan for eksempel både blive klimaskovsponsor eller klimaskovejer, hvor du er med til at dyrke skov, plante skov, skovrejsning og dermed bidrage bedre drikkevand, biodiversitet og dyre- og plantelivet.

Hør mere om skovrejsning her, hvis dette har vækket din interesse.

Tænk over, hvad du gør i hverdagen

Du behøver ikke nødvendigvis at blive den store klimahelt fra den ene dag til den anden ved at blive klimaskovejer eller klimaskovsponsor og bidrage til skov, plante skov, skovrejsning. Små skridt er og skidt, som kan hjælpe klimaet, hvorfor det kan være relevant at tænke over de ’små’ ting, som du gør dig i hverdagen. Har du for eksempel en tendens til at tage bilen ofte, som udleder fossilt brændstof, kunne det måske være en idé at tage bussen, cykle eller gå, når det er muligt. Du kan også begynde at finde tøj og ting i genbrugsbutikker, da der bruges en stor mængde fossile brændstoffer til at masseproducere tøj, som du alligevel ofte hurtigt smider eller skifter ud igen.

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply