Færre alvorlige arbejdsulykker anmeldt i 2017:  

Færre alvorlige arbejdsulykker anmeldt i 2017:  

Beskæftigelsesministeriets årsopgørelse for 2017’s alvorlige arbejdsulykker viser, at antallet af alvorlige arbejdsrelaterede ulykker er faldet med 10% i arbejdsåret 2017. Samtidig er antallet af anmeldte arbejdsrelaterede dødsulykker faldet til 25, hvilket er det laveste tal, der nogensinde er målt.   Det går den rigtige vej, men.. 2017 bragte færre alvorlige arbejdsrelaterede ulykker med sig end

Beskæftigelsesministeriets årsopgørelse for 2017’s alvorlige arbejdsulykker viser, at antallet af alvorlige arbejdsrelaterede ulykker er faldet med 10% i arbejdsåret 2017. Samtidig er antallet af anmeldte arbejdsrelaterede dødsulykker faldet til 25, hvilket er det laveste tal, der nogensinde er målt.

 

Det går den rigtige vej, men..

2017 bragte færre alvorlige arbejdsrelaterede ulykker med sig end mange af de foregående år. Dette stod klart i beskæftigelsesministeriet pressemeddelelse fra juli 2018, hvor beskæftigelses minister Troels Lund Poulsen siger:

– Faldet i anmeldte alvorlige ulykker og et historisk lavt antal dødsulykker i ’17 kan være udtryk for, at udviklingen så småt er begyndt at gå den rigtige vej (bm.dk, 03-07-2018)

Som man kan se i rapporten over arbejdsulykker set i forhold til beskæftigelsen på beskæftigelsesministeriets hjemmeside, så har antallet af anmeldte arbejdsulykker ligget næsten konstant fra 2012 til 2016. 2017 blev altså året, hvor udviklingen bevægede sig i en mere positiv retning. Dog fremhæver beskæftigelsesministeriet, at risikoen for at komme ud for en større arbejdsulykke er større i nogle brancher end i andre. Ministeriet fremhæver blandt andet bygge- og anlægsbranchen, slagteri, politi og landbruget som værende brancher, hvor der er særlig stor risiko for at blive udsat for alvorlige arbejdsulykker. Ministeren siger:

– Opgørelsen er med til at tegne et billede af, hvor der er brug for ekstra politisk opmærksomhed – og som minister følger jeg udviklingen tæt. Indtil nu har jeg igangsat en særlig indsats i landbruget og en ny tilsynsmetode i byggeriet, som er blandt de farligste brancher at arbejde i med mange alvorlige ulykker og endda dødsulykker. Samtidig er et ekspertudvalg lige nu i færd med at gentænke hele arbejdsmiljøindsatsen, herunder hvordan vi bedst forebygger arbejdsulykker, og jeg glæder mig til at modtage deres anbefalinger til efteråret (Ibid.)

 

Hvis uheldet er ude

Som det fremgår af beskæftigelsesministeriets årsopgørelse fra arbejdstilsynet, så er der nogle brancher, der hyppigere oplever alvorlige arbejdsskader, end andre. Men hvornår er en skade egentlig en arbejdsskade og hvornår kan man sige, at en skade er arbejdsrelateret? Advokatfirmaet Lenschow Erstatningsretten, der blandt andet specialiserer sig i arbejdsskadeerstatning, henviser til deres hjemmeside, hvor de udtrykker, at loven er opbygget sådan, at tid har en afgørende faktor, når man skal anmelde en arbejds-skade eller -sygdom.

Man har i loven om arbejdsskader og arbejdsulykker bestemt, at en arbejdsulykke er noget, der sker pludseligt. Det kan variere fra sag til sag, om det er nemt eller svært at afgøre, om skaden er sket ”pludseligt”. Er man f.eks. murer og falder ned fra en tagryg, så er skaden sket pludseligt. Men hvornår hører det ”pludselige” op? Det har man i loven bestemt til at være efter 5 dage. Har du f.eks. i forbindelse med arbejde udført hårde løft, og du i løbet af de 5 efterløbende dage får smerter i ryggen, så er der tale om en ulykke. Får du først smerter i ryggen efter 6 dage, så vil smerterne lovmæssigt blive betegnet som en sygdom, hvilket som regel tager længere tid og er mere kompliceret lovmæssigt at behandle, end hvis smerterne bliver meldt som en ulykke. Derfor er det meget vigtig, hvis man oplever smerter som følge af udført arbejde, at man går til læge hurtigst muligt, da det kan få stor betydning for dine muligheder for at få erstatning for skaden.

Læs mere om arbejdsskadeerstatninger her.

Redaktionen
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel