Hvor meget ved danskerne om klima?

Hvor meget ved danskerne om klima?

I Danmark er klimaspørgsmålet blevet politikernes domæne. Det er politikerne som tager initiativet. Desværre kan man sige. For spørgsmålet er alt for stort og afgørende til at man kan overlade til den lille forsamling af magtbegejstrede mennesker på Christiansborg. Når spørgsmålet om klima overlades til politikerne, så går der ikke overraskende politik i det. Og

I Danmark er klimaspørgsmålet blevet politikernes domæne.

Det er politikerne som tager initiativet.

Desværre kan man sige. For spørgsmålet er alt for stort og afgørende til at man kan overlade til den lille forsamling af magtbegejstrede mennesker på Christiansborg.

Når spørgsmålet om klima overlades til politikerne, så går der ikke overraskende politik i det.

Og når politik går ind, så går forstanden ud.

Og i øvrigt kan danske politikere på ingen møde “løse” klimaproblemet. Hverken ved at ændre retningen for temperaturudviklingen eller ved at påvirke andre lande til at ændre politik på klimaområdet.

Begge dele er fuldstændigt urealistisk.

At en del danskere tiltror politikerne evnen til at “løse” klimaspørgsmålet, tyder på at mange danskere ikke har begreb om hvordan klimaet fungerer. Og hvor stor eller lille en brik Danmark er i det samlede puslespil på området.

Realiteten er at Danmarks bidrag til udslippet af drivhusgasser på verdensplan er på godt en promille den samlede udledning fra alle lande.

Samtidig er det en realitet at Kina og andre store udledere ikke på nogen som helst måde lader deres indenrigspolitik diktere eller bare påvirke af hvad et land som Danmark gør eller mener på klimaområdet – eller noget andet område for den sags skyld.

Ikke desto mindre er klimaog klimaforandringer noget som vi alle i forskellige grad vil blive påvirket af. Men det er ikke noget spøgelse. Det er en række forbundne processer som kan forstås naturvidenskabeligt.

På Klimaleksikon.dk er mange af de betydningsfulde områder inden for klimaforskningen beskrevet i et ligetil sprog så alle, der har lyst, kan være med.

Hundretusindevis af danskere har allerede benyttet sig af Klimaleksikon – og er blevet klogere som følge deraf.

Så danskerne lærer mere og mere om klima og klimaforandringer. Dermed vokser forståelsen for at det ikke er en udfordring som danske politikere er i stand til at imødegå.

Heldigvis er der mange andre end politikere som beskæftiger sig med området. Der er mennesker som er i gang med at udvikle morgendagens energiteknologier.

Mennesker som bereder os på forskellig vis på de forandringer som vil komme løbende. Det er praktikerne. Og deres arbejde er sådan set mere interessant at få indblik i end politikernes.

Interessen for klima bølger frem og tilbage. Og det er et emne vi kommer til at høre meget mere til. Vær blot opmærksom på at politikernes billede ofte er misvisende.

“Løsningerne kommer ikke gennem politik, men – som altid – gennem praktisk anlagte menneskers reelle arbejde med tingene ude i virkeligheden,” siger Lennart Kiil fra FOLKETS.DK.

Redaktionen
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel