Undgå konflikter på arbejdspladsen

Undgå konflikter på arbejdspladsen

Hvad end du er rutineret i ansættelser eller er helt grøn, er det altid rart, når formalia gøres lettere og mindre tungt. I dag kan du lave ansættelseskontrakter – GRATIS – med samme juridiske sikkerhed, som når en advokat laver dem. Og så tager det kun 15 minutter. Hvorfor er det vigtigt med ansættelseskontrakter? Undgå

Hvad end du er rutineret i ansættelser eller er helt grøn, er det altid rart, når formalia gøres lettere og mindre tungt. I dag kan du lave ansættelseskontrakter – GRATIS – med samme juridiske sikkerhed, som når en advokat laver dem. Og så tager det kun 15 minutter.

Hvorfor er det vigtigt med ansættelseskontrakter?

Undgå bøde

En ansættelseskontrakt beskytter først og fremmest medarbejderen. Det betyder også, at medarbejderen har krav på at modtage en ansættelseskontrakt senest en måned efter ansættelse. Hvis arbejdsgiver ikke lever op til dette krav, kan arbejdsgiver blive idømt en bøde på mellem DKK 2.500 – 7.500,-, som skal betales til medarbejderen.

https://www.legaldesk.dk/dokumenter-erhverv/medarbejdere/ansaettelseskontrakt-timeloennet

 

Husk at dække ryggen

Det anbefales altid, at ansættelseskontrakten er udfærdiget og underskrevet af begge parter inden ansættelsesforholdet starter. Det samme gælder, hvis du som medarbejder skal skifte job – opsig ikke dit nuværende arbejde, før du har den underskrevne ansættelseskontrakt i hænde. Selvom der er god stemning og der er indgået mundtlige aftaler, er det meget træls pludselig at stå med håret i postkassen og uden job.

 

Skab godt arbejdsmiljø

Ansættelseskontrakten er den skriftlige aftale, der sætter rammerne for ansættelsesforholdet. Ansættelseskontrakten er altså en form for juridisk forventningsafstemning, hvilket gør det nemmere for både medarbejder og arbejdsgiver at navigere i ansættelsesforholdet. Når det bliver nemmere at navigere, skaber det tryghed, sikkerhed og generelt et bedre arbejdsmiljø for alle parter.

Funktionær eller ej?

Hvis medarbejderen udfører funktionærarbejde og arbejder mere end otte timer om ugen, er han eller hun sandsynligvis omfattet af Funktionærloven. Det afhænger altså primært af, hvilken type arbejde medarbejderen udfører, og ikkehvordan vedkommende aflønnes (time- eller månedsløn).

Det er vigtigt at vide, hvorvidt en medarbejder er omfattet af Funktionærloven, fordi det stiller særlige krav til, hvad der kan skrives i ansættelseskontrakten. Det drejer sig blandt om retten til løn under sygdom og et længere opsigelsesvarsel, og disse rettigheder kan ikke undviges – såfremt medarbejderen er funktionær. Du kan læse mere om definitionen af funktionæransatte her:

https://www.legaldesk.dk/dokumenter-erhverv/medarbejdere/ansaettelseskontrakt-timeloennet

Hvis der foretages ændringer i en ansættelse

Hvis der sker mindre ændringer i en medarbejders ansættelse, såsom ændring af arbejdstid og pension, skal der laves et tillæg til den eksisterende ansættelseskontrakt. Du kan lave tillæg til ansættelseskontrakter hos Legal Desk. Hvis der skal ske større ændringer i ansættelsesforholdet, giver det typisk mere mening at lave en ny ansættelseskontrakt.

Hvordan laver jeg selv en ansættelseskontrakt?

Det behøver ikke at være en besværlig eller lang proces at lave en ansættelseskontrakt, der lever op til lovens krav. Du kan lave lige så mange ansættelseskontrakter til både time- og månedslønnede, helt gratis, hos Legal Desk. Det tager kun 15 minutter, og både arbejdsgiver og medarbejder kan underskrive kontrakten med NemID, så der hverken er behov for printer eller scanner.

https://www.legaldesk.dk/dokumenter-erhverv/medarbejdere/ansaettelseskontrakt-timeloennet

Redaktionen
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel