Sådan laver man en god analyse af en dansk tekst

Sådan laver man en god analyse af en dansk tekst

Når man skal til danskeksamen, er det vigtigt, at man kan analysere en tekst og finde dens budskab, hvilket dog kan være ganske udfordrende i sig selv, da det sommetider kan være udfordrende at komme frem til det, forfatteren har i sinde at formidle. Derfor kan det være en fordel at læse med her, da

Når man skal til danskeksamen, er det vigtigt, at man kan analysere en tekst og finde dens budskab, hvilket dog kan være ganske udfordrende i sig selv, da det sommetider kan være udfordrende at komme frem til det, forfatteren har i sinde at formidle. Derfor kan det være en fordel at læse med her, da der gives nogle gode tips, du kan benytte til analyse af en dansk tekst til eksempelvis en danskeksamen.

Forskellige typer af tekster og kilder

Hvis man skal til en danskeksamen, er det vigtigt at være opmærksom på, at man kan komme op i noget, der er inden for det pensum, der nu en gang måtte være opgivet af underviseren. Det kan eksempelvis være, at man til en eksamen skal lave en billedanalyse, digtanalyse, analyse af sagprosa, novelleanalyse eller lignende. Her er det essentielt at kunne kende forskel på de forskellige typer af litteraturer, mens det endvidere også er en fordel at vise flair for de forskellige analysemodeller, der findes. Det er dog også vigtigt, at man kommer videre fra sin redegørende og analyserende dele, således man også kommer ind i en fortolkende del. Det er meget vigtigt, at der er kohæsion mellem analysen og fortolkningen, da det i høj grad er noget, der vil imponere dansklærerne. Derfor er det også meget vigtigt, at man får lavet en god analyse, så man skaber det bedst mulige udgangspunkt for at komme frem til en fortolkning af budskabet.

Analyse kan være svært – få hjælp til en god analyse

Det kan dog være en fordel at få lavet analysen, hvis ikke man er helt sikker på, hvordan man skal lukke teksten op med analyse, og derfor kan det være en fordel at læse teksten meget grundigt nogle gange, hvorefter man kan lave et problemformulering eksempel. Har man en problemformulering, er man i bedre stand til at holde en rød tråd gennem analysen, hvilket der også vil blive lagt mærke til hos de fleste dansklærere. Det kan dog være udfordrende at få lavet en god analyse, hvorfor det kan være en fordel at søge noget hjælp til generelle analysepunkter, man kan tage med ind i den givne tekst. Jo flere analyser man er bekendt med, jo lettere vil det også være at finde analysemodeller, der passer godt til de forskellige tekster, man skal analysere.

Redaktionen
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel