Beskatning på avance ved salg af ejendom

Beskatning på avance ved salg af ejendom

Ved afståelse af ejendom vil en fortjeneste som udgangspunkt medføre en skattebetaling. Med andre ord er en avance opnået ved afståelse af ejendom skattepligtig, da denne er underlagt bekendtgørelsen af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, også kaldet ejendomsavancebeskatningsloven. Ligesom en avance, opnået ved at salg af ejendom som udgangspunkt er skattepligtig, vil et

Ved afståelse af ejendom vil en fortjeneste som udgangspunkt medføre en skattebetaling. Med andre ord er en avance opnået ved afståelse af ejendom skattepligtig, da denne er underlagt bekendtgørelsen af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, også kaldet ejendomsavancebeskatningsloven. Ligesom en avance, opnået ved at salg af ejendom som udgangspunkt er skattepligtig, vil et tab ved salg af ejendom som udgangspunkt medføre mulighed for et skattefradrag.

Ejendomsavancebeskatning udregnes som differencen mellem ejendommens afståelsessum, som i hovedtræk er overskuddet efter et salg, og ejendommens anskaffelsessum, som (hvis ejendommen er købt efter den 19. maj 1993) udgøres af omkostninger ved anskaffelse samt et årligt, fast og variabelt tillæg. Det faste tillæg er på 10.000 kr. pr. afsluttet år, og det variable tillæg udgøres af prisen for forbedringer på, ejendommes der overstiger 10.000 kr.

Ejendomsavancebeskatningsloven er specielt interessant, fordi mange kan slippe for at betale netop denne beskatning. Ejendomsavancebeskatning skal ikke betales, hvis en ejendom fx indgår under parcelhusreglen, hvorfor fortjenester ved afståelse af én- eller tofamilieshuse, ejerlejligheder, sommerhuse, kolonihavehuse, fritidshuse m.v. oftest er skattefrie. For at anvende Parcelhusreglen skal en solgt ejendom leve op til to kumulative betingelser:

  1. Ejendommen skal have tjent som bolig for ejeren og/eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvor ejendommen har været ejet. Dette gælder både for helårsboliger samt sommerboliger.
  2. Grundarealet for ejendommen skal som udgangspunkt være under 1400 m2.

Foruden den føromtalte Parcelhusregel findes adskillige andre lignende undtagelser, hvormed ejendomsavancebeskatning kan undgås, som fx ved salg af anparts- aktie-, og andelsboliger, samt andre specielle regler hvis ejendommen har været benyttet til både beboelse og erhverv.

Yderligere kan flere særlige forhold gøre sig gældende, der ændrer reglerne for beskatningen af avancen. Et meget relevant eksempel i dag er tilfældene med forældrekøb for hvilke der gælder specielle regler: Børn af ejendommens ejer regnes nemlig ikke som en del af ejerens husstand, hvorfor ejeren (forælderen) derfor selv skal have boet i ejendommen for at opnå parcelhusregelfordelene. Ligeledes påbyder fx arvesager adskillige yderlige særlige forhold for ejendomsavancebeskatningsloven, der bidrager til ejendomsavancebeskatningslovens kompleksitet.

Hvis ejendommen er anskaffet før denne dato, gælder specielle regler.

Hvis du har brug for hjælp til mere information omkring ejendomsavancebeskatning er en revisor vil det være brugbart at kontakte en revisor.

Find nyttigt værktøj som selvstændig her http://hobbyhullet.dk/

Redaktionen
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel