Sådan sikrer du den rette erstatning ved piskesmæld

Sådan sikrer du den rette erstatning ved piskesmæld

Har du været ude for en bilulykke og har fået et piskesmæld som følge heraf, så kan du være berettiget til erstatning. En af de hyppigste skader, der er forårsaget af en trafikulykke, er piskesmæld. Ofte fordi de fleste ulykker, der sker i trafikken, er en såkaldt kollisionsulykke, hvor to biler støder sammen – typisk

Har du været ude for en bilulykke og har fået et piskesmæld som følge heraf, så kan du være berettiget til erstatning.

En af de hyppigste skader, der er forårsaget af en trafikulykke, er piskesmæld. Ofte fordi de fleste ulykker, der sker i trafikken, er en såkaldt kollisionsulykke, hvor to biler støder sammen – typisk hvor den ene bil kører ind i en anden bil bagfra. Kollisionen forårsager, at personer, der sidder i bilen, får kastet sit hoved frem og tilbage, således der kan ske en forstrækning og forstuvning af bløddelene i halshvirvelsøjlen.

Du har mulighed for at få erstatning efter påkørsel af bil bagfra, hvis du skulle have fået et piskesmæld eller andet, der gør, at du får varige mén efter ulykken.

Den usynlige lidelse

Piskesmæld er en skade, som ofte giver problemer i forbindelse med erstatningssager grundet, at den er så svær at bevise. Piskesmældsskader kalder man derfor også for den usynlige lidelse, fordi man faktisk ikke kan påvise et piskesmæld med nutidens teknologi. Hverken røntgen, CT-skanning eller MR-skanning kan påvise skaden.

I forbindelse med en erstatningssag, så afhænger mulighederne for erstatning derfor af, i hvor høj grad du som skadelidt kan bevise årsagssammenhængen mellem din trafikulykke og de bivirkninger, du har fået heraf.

En piskesmældsskade er i dag en anerkendt følgeskade af trafikulykker, hvorfor det også er muligt at få erstatning for denne type skade, såfremt man kan påvise at skaden er sket i forbindelse med trafikulykken.

Erstatning for piskesmæld efter trafikulykke

Det er vigtigt, at du søger læge umiddelbart efter ulykken finder sted, idet dokumentation for dine skader kan have afgørende betydning for din ret til erstatning. Hvis ikke, du har haft kontakt med en læge efterfølgende, hvor du har fortalt om ulykken og de bivirkninger du har fået heraf, så kan det være svært for dig at bevise, at piskesmældet er forårsaget af trafikulykken.

Du kan få erstatning for helbredelsesudgifter og for varigt mén, og hvis skaden er sket i forbindelse med dit arbejde kan det være, at du har ret til tabt arbejdsfortjeneste eller tab af erhvervsevne. Det er samtidig vigtigt, at du melder skaden til din ulykkesforsikring, idet der også kan være godtgørelse at hente der.

Du skal også have fastsat en méngrad, idet denne også kan have indflydelse på beløbet for din erstatning.

Få hjælp af en advokat til din erstatningssag i forbindelse med et piskesmæld

Det kan godt være svært som skadelidt at have et overblik over sine rettigheder, når det kommer til erstatning. Derfor kan det være en god ide at tage fat i en advokat, som kan hjælpe dig med alt det juridiske og samtidig sørge for, at du forstår dine rettigheder.

En advokat kan ligeledes sikre beregning af den rette méngrad og erstatning ved piskesmæld.

Få hjælp af en advokat fra STORM Advokatfirma, som sikrer, at du får den rette hjælp, såfremt du har været ude for en trafikulykke med piskesmæld som følge heraf.

 

Redaktionen
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply