Tag hånd om dine ansatte med en arbejdsmiljøuddannelse

Tag hånd om dine ansatte med en arbejdsmiljøuddannelse

Mennesket har søgt efter tryghed og sikkerhed siden tidernes morgen, og faktisk er det krav, som moderne mennesker stadig eftersøger i deres hverdag. Det moderne menneske er særligt karakteriseret ved, at det bruger en utrolig stor del af sit liv på arbejdspladsen. Derfor giver det nærmest sig selv, at trivsel og trygge rammer også er

Mennesket har søgt efter tryghed og sikkerhed siden tidernes morgen, og faktisk er det krav, som moderne mennesker stadig eftersøger i deres hverdag. Det moderne menneske er særligt karakteriseret ved, at det bruger en utrolig stor del af sit liv på arbejdspladsen. Derfor giver det nærmest sig selv, at trivsel og trygge rammer også er noget, vi efterspørger på vores arbejdspladser.

Som arbejdsgiver kan du være med til at sætte rammerne for et godt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøuddannelsen er netop skabt til dette formål, og ved at sende dine ansatte af sted klæder du dem på til at tackle problematikker og konflikter, som kan gå ud over deres fysiske og psykiske helbred.

Arbejdsmiljøuddannelsens formål og indhold

Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen er at ruste deltagerne med viden om, hvad et sundt og sikkert arbejdsmiljø er, og hvordan man faciliterer og opnår trivsel på arbejdspladsen.

Det er både en teoretisk og praktisk uddannelse, hvor deltagerne tilegner sig konkrete metoder og værktøjer, så de på struktureret vis kan skabe gode rammer på arbejdspladsen. Derudover giver uddannelsen dem også kompetencer til at håndtere og forebygge problematikker, som kan medvirke til at give medarbejderne varige mén.

På en arbejdsmiljøuddannelse lærer deltagerne om arbejdsmiljøloven, og de undervises i, hvordan man opstiller krav for et arbejdsmiljø, der har fokus på trivsel. Deltagerne får også undervisning i, hvordan man analyserer en virksomhed med henblik på forbedring af arbejdsmiljøet. De lærer også, hvordan man eksekverer og styrer forbedrende og forebyggende processer.

Endelig får deltagerne også undervisning i, hvordan de kan facilitere samspil i virksomheden. Dette er for at sikre, at alle parter repræsenteres i beslutningsprocesserne, og at virksomheden bevæger sig fremad ud fra et helhedsperspektiv.

 

Hvornår skal virksomheden investere i arbejdsmiljøuddannelser?

Når virksomheden har ti eller flere ansatte. Når en virksomhed når denne størrelse, skal arbejdsgiveren sørge for at oprette en arbejdsmiljøorganisation.

Arbejdsmiljøorganisationen skal bestå af en eller flere arbejdsledere samt en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdslederen udpeges af arbejdsgiveren, og arbejdsmiljørepræsentanten udpeges af de ansatte.

Når ledelsen og de ansatte får lov til at udvælge deres repræsentant, er det for at sikre, at alle bliver repræsenteret. Så undgår man, at beslutninger tages ud fra snævre perspektiver eller bestemte dagsordener.

 

Reglerne for arbejdsmiljøgrupper er lidt anderledes, når der er tale om virksomheder med 35 ansatte eller mere. Her skal arbejdsgiveren stadig oprette en arbejdsmiljøorganisation, men den skal udgøres af minimum en arbejdsmiljøgruppe og et arbejdsmiljøudvalg.

Arbejdsmiljøgruppen skal bestå af en valgt arbejdsleder, en valgt arbejdsmiljørepræsentant samt arbejdsgiveren, som fungerer som gruppens formand. Arbejdsmiljøudvalget skal til gengæld bestå af en repræsentant for arbejdsgiveren og repræsentanter for ledere og ansatte.

 

Det er menneskene, som indgår i arbejdsmiljøgrupperne, som skal gennemgå arbejdsmiljøuddannelsen. Uddannelsen er lovpligtig, og der stilles krav til, at medlemmerne skal tage uddannelsen, inden der er gået tre måneder siden deres valg.

Arbejdsmiljøuddannelsen er ikke strømlinet til at passe til alle brancher. Mange udbydere af uddannelsen tilbyder dog branchespecifikke uddannelser, hvor deltagerne kan få lov til at fordybe sig i problemstillinger, som er specifikke for deres branche og arbejdsplads.

Redaktionen
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel