Hvad er et partnerselskab?

Hvad er et partnerselskab?

Det er ikke ofte, at der bliver snakket om partnerselskaber sammenlignet med eksempelvis aktieselskaber. Der er derfor heller ikke mange, der ved, hvad et partnerselskab helt præcist er. Et partnerselskab ligner umiddelbart meget et aktieselskab. Den helt store forskel ligger i, at der rent skatteretligt er tale om et personselskab. Ønsker du at vide mere

Det er ikke ofte, at der bliver snakket om partnerselskaber sammenlignet med eksempelvis aktieselskaber. Der er derfor heller ikke mange, der ved, hvad et partnerselskab helt præcist er.

Et partnerselskab ligner umiddelbart meget et aktieselskab. Den helt store forskel ligger i, at der rent skatteretligt er tale om et personselskab.

Ønsker du at vide mere om partnerselskaber eller andre typer selskaber, så kan du læse mere herom på hjemmesiden selskabsret.dk, hvor du finder masser af information om både administration af selskaber, virksomhedsformer, selskabsformer og meget mere.

Hvad ligger der i personselskab?

Det faktum, at partnerselskaber i skatteretlig forstand er personselskaber, medfører, at ejerne beskattes på samme måde, som hvis selskabet havde været et interessentskab. Dette indebærer, at ejerne kan udnytte fradrags- og afskrivningsmulighederne i sin egen indkomst, ligesom de beskattes som om, at de ejede en ideel andel af selskabets aktiver og passiver.

Den helt store fordel ved et partnerselskab er, at ejerne kun har et begrænset ansvar, hvorfor de kun hæfter for deres indskud i selskabet.

Hvem stifter typisk partnerselskaber?

Det er helt almindeligt inden for advokat- og revisionsbranchen, at der stiftes partnerselskaber. Lignende brancher benytter det også ofte, eksempelvis arkitekter.

Hvornår er et partnerselskab en fordel?

Navnlig på grund af de skattemæssige fordele kan det være værd at overveje et partnerselskab i forbindelse med en nystartet virksomhed. Selskabsformen giver nemlig mulighed for, at ejerne kan fratrække et eventuelt underskud fra i anden indkomst.

Betingelserne for et partnerselskab

Der stilles en række betingelser for at stifte et partnerselskab.

Først og fremmest skal indskuddet udgøre 400.000 kr. Det er tilladt med både kontant indskud eller andre værdier end penge.

Dernæst skal et partnerselskab have en bestyrelse og en direktion eller et tilsynsråd og en direktion.

Endeligt er det vigtigt at være opmærksom, at årsregnskabet skal indleveres til Erhvervsstyrelsen, som herefter vil blive offentliggjort.

Du bør, som læser, ikke lade artiklen stå alene i forhold til konkrete, juridiske problemer, men derimod søge individuel rådgivning i form af at konsultere en advokat. Vær også opmærksom på, at artiklen kan være forældet, også efter ganske kort tid f.eks. på grund af praksisændringer eller på grund af ændret lovgivning.

Redaktion
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply