Konkurs og insolvens

Konkurs og insolvens

Hvis man er insolvent, betyder det, at man ikke er i stand til at tilbagebetale, hvad der skyldes efter flere forgæves forsøg på at inddrive gælden eller retsforfølgning. Med andre ord betyder det, at hvis ikke har kunnet betale de penge man skylder til tiden, kan man blive erklæret konkurs af en kreditor. Hvad betyder

Hvis man er insolvent, betyder det, at man ikke er i stand til at tilbagebetale, hvad der skyldes efter flere forgæves forsøg på at inddrive gælden eller retsforfølgning. Med andre ord betyder det, at hvis ikke har kunnet betale de penge man skylder til tiden, kan man blive erklæret konkurs af en kreditor.

Hvad betyder konkurs?

1.Når et konkursdekret er udstedt, betyder det, at virksomheden ikke længere har ret til at handle. Alle de værdier og aktiver som det konkursramte selskab ejer på tidspunktet for afsigelse af konkursdekretets, vil blive fordelt mellem kreditorerne. Man kan som kreditor anmelde ens krav i konkursboet. Herved kan man altså opnå dividende, og derved få en andel af det beløb der fordeles mellem kreditorerne. Der er ifølge konkursloven nogle særlige regler for, hvem der fortrinsberettiget for kravet. Eksempelvis vil lønmodtagere have fortrinsret for almindelig simple kreditorkrav.

2.Et konkursdekret bliver afsagt i Skifteretten. Når dette er gjort, vil Skifteretten vælge en kurator. Her er kurators opgave at finde ud af, om skyldner op til konkursen har foretaget dispositioner, som kan omstødes. Finder kurator ud af, at der er dispositioner, der kan omstødes, kan der blive hentet værdier tilbage til konkursboet, som bliver en del af den pulje, som skal udloddes til kreditorerne.

3.Til slut vil kurator i denne undersøgelse finde ud af, om der er foretaget dispositioner, som man vil karakterisere som meget uforsvarlig forretningsførelse. Hvis kurator finder ud af at dette er tilfældet, kan virksomhedens ledelse blive pålagt en konkurskarantæne i op til 3 år. Denne karantæne betyder at ledelsen ikke må være en del af en anden ledelse i et selskab med begrænset hæftelse. Dog må de(n) godt drive virksomhed med personlig hæftelse.

Hvis du skal begære en skyldner konkurs, skal du indbetale en retsafgift på 750 kr. Derudover skal du også kunne stille en økonomisk sikkerhed for sagens omkostninger på 30.000 kr. I nogle Retter varierer dette beløb dog. For eksempel i Sø- og handelsretten er sikkerhedsstillelsen dog 40.000 kr. Du kan læse mere om konkurs og insolvens her.

Du bør, som læser, ikke lade artiklen stå alene i forhold til konkrete, juridiske problemer, men derimod søge individuel rådgivning i form af at konsultere en advokat. Vær også opmærksom på, at artiklen kan være forældet, også efter ganske kort tid f.eks. på grund af praksisændringer eller på grund af ændret lovgivning.

Redaktion
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply