Opstart af selskab: Sådan undgår du de største faldgruber

Opstart af selskab: Sådan undgår du de største faldgruber

Når du stifter en virksomhed eller et selskab, er det vigtigt, at du er grundigt forberedt på eventuelle faldgruber. Læs her, hvordan du får succes og undgår de største af slagsen. Det er svært at få succes som iværksætter. Det kræver med end blot en god idé og arbejdsflid, da du uundgåeligt vil opleve, at

Når du stifter en virksomhed eller et selskab, er det vigtigt, at du er grundigt forberedt på eventuelle faldgruber. Læs her, hvordan du får succes og undgår de største af slagsen.

Det er svært at få succes som iværksætter. Det kræver med end blot en god idé og arbejdsflid, da du uundgåeligt vil opleve, at det er hårdt, der opstår konflikter eller at økonomien ikke helt rækker.

Derfor er det vigtigt at være forberedt på konsekvenserne ved situationer, hvor det ikke går, som du havde forventet, så du på forhånd har defineret løsningen på dine udfordringer. Det er svært at tage højde for alt, men så længe du er forberedt på, at der vil opstå konflikter eller udfordringer, er det lettere at håndtere situationen.

Skal du drive din virksomhed selv eller med flere ejere?

Hvis det udelukkende er dig selv, der ejer og driver din virksomhed, er det ikke nødvendigt, at du udarbejder en ejeraftale. Det er ene og alene dig, der bestemmer, hvordan du håndterer driften og ledelsen af din virksomhed.

Stifter du derimod et selskab med flere ejere, er det nødvendigt, at I udarbejder en ejeraftale. Det er ikke et lovpligtigt krav, men det er en god idé, da ejeraftalen definerer, hvordan ejerne forholder sig i forskellige situationer. Få hjælp til at udarbejde en ejeraftale her.

Er der ikke udarbejdet en ejeraftale, er det nødvendigt, at I når til enighed omkring vigtige beslutninger, imens der er konflikter i selskabet. Det kan være vanskeligt, da I ikke har mulighed for at løse problemerne upartisk ved eksempelvis en interessekonflikt, hvor I har svært ved at nå til enighed.

Hvad skal en ejeraftale indeholde?

Der er ingen krav omkring, hvad en ejeraftale skal indeholde, eller hvor fyldestgørende den skal være. Det er op til de enkelte ejere at nå til enighed omkring, hvilke punkter der beskrives i aftalen.

Ved at indgå en ejeraftale, som alle anpartshavere i selskabet, har underskrevet, har I et juridisk bindende fundament med retningslinjer for, hvordan I skal agere i konfliktsituationer. Ejeraftalen bør derfor som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Hvilket udbytte kan de enkelte ejere forvente at få fra selskabets overskud?
  2. Hvem har forkøbsret, hvis en partner går bort?
  3. Hvordan reguleres ejerforholdet, hvis en partner ikke længere ønsker at være en del af ejerkredsen?
  4. Er der en konkurrence- og kundeklausul, som sikrer, at en partner ikke giver afkald på sin andel for at starte en konkurrerende virksomhed?
  5. Hvordan prissættes kapitalejendelene, hvis en partner ønsker at sælge?
  6. Er der krav til, hvem, en partner, der ønsker at sælge sine ejendele, må sælge til?

Stift et holdingselskab, der ejer anparter

Du kan med fordel bygge dit selskab op omkring en konstruktion, der består af et holdingselskab, som har anparter eller ejerskab over driftsselskabet. Det gør du ved at stifte to kapitalselskaber på én gang.

Det ene anpartsselskab fungerer som driftsselskabet, imens det andet fungerer som et holdingselskab, der ejer aktier eller anparter i selve driftsselskabet. På den måde er du sikret, hvis driftsselskabet går konkurs, da du har for løbende at trække eventuelt overskud over i holdingselskabet, som ikke berøres af konkursen.

Når du stifter et anpartsselskab, skal du ved opstart indskyde for 40.000 kr. i kontakter eller aktiver i selskabet. Hvis du samtidig stifter et holdingselskab, kan du nøjes med at indskyde 40.000 kr. i det, imens holdingselskabet efterfølgende stifter driftsselskabet for de penge, du allerede har brugt til at oprette anpartsselskabet.

Sørg for at have en opsparing

I opstartsfasen vil de færreste have råd til at forsørge sig selv, da økonomien i selskabet bruges på vækst. Derfor vil der typisk ikke være penge i selskabet, der kan hives ud som løn i den første periode af selskabets eksistens.

Sørg for, at du har en opsparing, du kan leve af, imens du stabiliserer økonomien i dit selskab, så du ikke er afhængig af en indtægt herfra. Det vil gøre det lettere at vækste, samtidig med at du ikke risikerer at skulle gå fra hus og hjem af økonomiske årsager.

 

Redaktionen
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply